Reviews

Ugreens Nexode gan-laddare är ett 300 watts-monster

Och vi som tyckte att Satechis 200 watts-laddare var extrem. Tydligen tyckte vi fel. Ugreens nya gan-laddare grejar hela 300 watt.
Ugreen Nexode 300W
Bild: Petter Ahrnstedt