Opinion

Spotifys artificiella intelligens får Siri att verka intelligent

Eller ”Hur svårt kan det vara att skapa en algoritm?”
Spotify AI Xavier
Bild: Petter Ahrnstedt