News

Google skrotar sitt nästa headset-projekt

Google väljer att gå i en annan riktning när det gäller augmented reality.
Google Glass
Bild: Streye