News

Nu kan du kommentera med gif:ar på Instagram

Funktionen fanns tidigare endast för Reels, men finns nu även för vanliga inlägg.
Den nya funktionen för gif:ar i kommentarer på Instagram
Bild: Meta