News

CES-mässan drabbad av ännu fler tunga avhopp

BMW, IBM, Mercedes och Panasonic kommer inte längre vara på plats eller ha kraftigt reducerad närvaro.
CES mässa