Reviews

Pokemon Scarlet/Violet – ett ofärdigt hafsverk med stark grund

Tre år efter Game Freaks förra huvudspel i Pokémon-sagan, Sword and Shield, är det åter dags att leka Ash Ketchum. Men något står inte rätt till i Pokémon-land.
Recension Pokemon Scarlet and Violet