News

Ebay lägger vantarna på nft-marknadsplats

Known Origin, en etablerad handelsplats för nft:er, har köpts upp av Ebay som kallar det en del av sin ”teknikledda omstöpning”.
Ebay-logga i perspektiv