News

Ny EU-lagstiftning kan stoppa geoblockering

I framtiden kan det bli förbjudet att stoppa försäljningen av varor och tjänster inom EU utifrån köparens hemland. Ett nytt lagförslag stoppar geoblockering.