Reviews

Smart och jättestor

Pocket Loox T830 är ingen telefon, inte en handdator eller en gps heller. Fujitsu Siemens nya reskamrat är alla tre på en gång, frågan är om den är riktigt bra på någon av funktionerna.