Reviews

Rond 3: Prisfajten – billigast och mest megabyte för pengarna

Det råder priskrig på bredbandsfronten, och att surfa billigt är lätt. Men hur mycket får du ladda hem? “Surfa så mycket du vill” och “fri trafik” är formuleringar som ger oss utslag. Speciellt när de sedan följs av undantagsklausuler om “normalt användande” och “extrema trafikmängder”.