News

AI diagnostiserade en sällsynt sjukdom och klarade provet att bli läkare

Den senaste versionen av ai:n ChatGPT, utvecklad av OpenAI, klarade provet för den amerikanska läkareexamen med lätthet.
AI läkare