News

EU går med på Tysklands undantag – förbränningsbilarna blir kvar efter 2035

Men bilarna ska endast gå att tanka med så kallade e-bränslen.
EU förbud förbränningsbilar