News

Bings ai är ett hot mot Googles sökmonopol

Bing, som alltid existerat i skuggan av Google, har med sitt nya ai-sök sett en rekordtillväxt av besökare. Nyhetens behag eller ett paradigmskifte?
Bing ai-sök