Reviews

Hogwarts Legacy: En magisk resa med mer bredd än djup

Avalanche Software har behandlat Harry Potter-licensen med tillbörlig respekt och levererat ett äventyr med många timmars gedigen underhållning.
Hogwarts Legacy
Bild: WB Games