Opinion

E3 2021: Pandemin sätter djupa spår i branschen

E3-mässan fick hållas digital även i år. Men det är först nu vi ser hur pandemin påverkat branschen och därmed utbudet, som var det svagaste på flera år.