How-To

66 roliga saker du kan säga till Google Home – på svenska

Google Home (egentligen Google Assistant) blir allt smartare och det finns många kommandon den förstår. Men det är inte bara smarta röstkommandon som funkar. Här är några av de roligaste sakerna du kan säga din Google Home – och svaren du får.
Google home roliga röstkommandon