News

Tuff premiär för nya superlaget – League of Legends

Team Vitality lyckades inte infria de höga förväntningarna under den emotsedda premiärhelgen av LEC.