News

Skivbranschen är (snart) död

Detta vågade påstående yttras av flera av varandra oberoende högdjur inom den amerikanska musikindustrin i en ambitiös artikelserie i amerikanska musiktidningen Rolling Stones nätupplaga.
Bild: