News

Plats nr 83: Roboten som husdjur – Aibo

Husdjur är en plåga. De hårar ner överallt, måste matas, rastas och kelas med i tid och otid. Aibo var förhållandevis kravlös, föd den med ström så var det lugnt.