News

Fejkade kändisbilder får Midjourney att dra in provperioden

Midjourney har tillfälligt stoppat öppnandet av nya gratiskonton, på grund av ”oöverträffad efterfrågan och missbruk”.
Bild på påven genererad med Midjourney v5
Bild: Midjourney (ai-genererad)