Reviews

Hot Wheels Unleashed – arkadracing med suverän körkänsla

Leksaksbilarna Hot Wheels har tolkats i spelform otaliga gånger. Oftast har det slutat riktigt dåligt, men inte den här gången.
Hot Wheels leksaksbilar och arkadracing i toppklass