Reviews

Vi testar Spotify – så bra är musiktjänsten i dag

Med en kommande prishöjning frågar vi oss om Spotify förtjänar sin unika plats på musikstreamingmarknaden.
Spotify test