Feature

Så sårbart är ditt smarta hem – och här är de största riskerna

Vi skaffar oss allt fler uppkopplade saker till våra hem. Samtidigt ökar riskerna för att din personliga information röjs och att du utsätts för brott.
Smarta hemmet-säkerhet