News

Super Nintendo: Ett stort steg för Nintendo

Kring 1990 dominerade Nintendo spelmarknaden, men insåg att det inte bara räckte med NES. Företaget tog ett stort kliv framåt och lanserade den tekniskt framstående Super Nintendo.