Reviews

Sömnig surfplatta

Förra gången vi fick testa en surfplatta från Nokia skakade vi lite lätt förvirrat på huvudet och undrade vilka som var de tilltänkta användarna. För även om den fungerade som det var tänkt så hade vi svårt att se poängen i den. Nu är uppföljaren här och vi undrar fortfarande.