Reviews

M3 Testar Emporia Life

En extremt enkel telefon för de äldre. Med lättläst display, stora knappar, larmknapp och ficklampa. Utan allt tekniskt mumbo jumbo som ändå inte behövs. Det är tanken bakom Seniofonen, en fin sådan som inte alls håller ihop med verkligheten.