News

Det är jobbigt att shoppa

Om du tycker att det är jobbigt att shoppa mat enbart på grund av att korgen är för tung att bära så beror det på två orsaker: antingen har du inte greppat konceptet kundvagn eller så är du ytterst klent byggd. Ni arma stackare har i alla fall fått en ny vän.