News

Twitter byter bolagsnamn – heter nu X Corp

Ganska likt Stålmannens ärkerivals LexCorp.
Ikonen för Twitter-appen på en smartphone
Bild: Brett Jordan/Pexels