News

Föräldrar får nya innehållskontroller i Snapchat

Snapchats frivilliga föräldrakontroller har nu utökats med en sektion där du kan välja att filtrera ”känsligt” innehåll i funktionerna Stories och Spotlight.
Snapchat