News

Andra gången gillt: Facebook hotar att blockera nyheter

Ett nytt lagförslag i Kanada har fått Facebook att hota om att stoppa delning av nyheter i landet, precis som när en liknande lag drev igenom i Australien.
Facebook