News

Blålaser: Filmernas krig

Idag fortsätter vi att bevaka kriget genom att nästla oss in bland de krigförande parternas främsta ammunitionstillverkare, nämligen filmbolagen. Hur ser specialammunitionen ut i form av extramaterial och hur pass pansarbrytande är egentligen dagens filmutbud?
Blålaser: Filmernas krig