Feature

Den trådlösa elens hundraåriga historia

Nu börjar den trådlösa elen komma, långsamt och i många former. Från satellitöverföring av el till laddningen av en tandborste. Men varifrån kom idén?
Bild: