News

Du står för gymmets elektricitet

Det kändes som att det bara var en tidsfråga innan någon realiserade idén med ett gym där elektriciteten alstras av motionärerna själva. Varför inte utnyttja all den energi som genereras av löpband och trappmaskiner till något vettigt? tänkte man på The California Fitness Gym i Hong Kong.
Bild: