News

Bärbar dvd spelar Ipod-video

Bärbara dvd-spelare är ju vid det här laget ganska low tech, men så kommer Philips och vänder hela begreppet på ända. Deras nya DC850 kan något som inte din dvd-spelare kan: spela upp videofiler ur en Ipod video.
Bild: