Reviews

The Evil Within 2: Skrämmande välgjord uppföljare

The Evil Within 2 är på sann uppföljarmanér större och mer ambitiöst än sin föregångare. Men är det bättre?