News

Lur shine a light

Funktionerna i en telefon börjar idag bli allt mindre viktiga, på många håll är det ändå samma saker som sitter under skalet i funktionsväg. I och med det blir utsidan viktigare, vilket syns inte minst på telefoner som Mobiados Luminoso.