News

Varningsstämpel på analog tv

Under åttiotalets senare del blev det ett väldans hallå i staterna över allmänt moraliskt förkastlig musik, vilket ledde till Parental Advisory-skylten som frivilligt sätts upp på skivor än idag. Får jänkarna sitt så kan en liknande lapp sättas på analoga tv-apparater.