Feature

Krisberedskap! Prylarna att ha hemma om katastrofen inträffar

Många av oss är helt oförberedda på långvariga strömavbrott, krigsutbrott eller någon annan allvarlig kris. Hur länge skulle du klara dig? Vi listar prylarna som håller dig över ytan när samhället slutar fungera.
Lystring preppers: Här är prylarna som håller dig säker när jorden går under