News

Video: Svenska Ösa-mopederna är rullande kraftstationer

Det finns gott om svensk innovationskraft på CES-mässan. En av aktörerna är Cake, som har med sig sina modulära Ösa-mopeder. Vi kollar in!