News

Andra prissänkningen på kort tid för Tesla

Har sänkt priserna för flera av sina fordon i USA fem gånger de senaste månaderna.
Tesla foto Jteder Pixabay
Bild: Jteder, Pixabay