News

Anker erkänner bristande säkerhet i ip-kameror

Lovar att åtgärda problemet och granska vad som blivit fel.
Eufycam 3 foto Mikael Lindkvist IDG
Bild: Mikael Lindkvist, IDG