News

Apple, Google och Mozilla ska börja mäta prestanda på samma sätt

Svarstider i Safari, Chrome och Firefox kan snart mätas på samma sätt.
Mozilla Firefox
Bild: Mozilla