News

Apple nedgraderar sin egen tv-app för Android TV

Nu kan du inte längre hyra eller köpa film via Apples tv-app på Android TV och Google TV.
Apples tv-app på Google TV