News

Kallare datorer är gladare datorer

Thermal Take lanserar här en matta att ha under din bärbara dator för att minska värmen. Ixoft som mattan heter innehåller ett material som absorberar värme och snabbt sprider ut den över hela mattans yta.
Bild: