News

Timglasets återkomst

Allehanda folk under olika epoker av det vi kallar forntiden brukade mäta tiden med hjälp av timglas. Numera används de mest som ett roligt inslag här och där. Men kommer den här konceptskissen till liv kan det ändras drastiskt.