News

Minnet tickar upp

M3 är lite lätt bittra över att trenden för mobiltelefoner går mot att fler minneskrävande funktioner byggs in i telefonerna. Men minnena i sig utvecklas bara nedåt på storleksstegen, inte uppåt gällande utrymmet. Nu verkar det dock som om det börjar hända saker, om än i små steg.