Reviews

Formula M3 Grand Prix

Kopplingen är egentligen självklar: prestandamonster till bilar och prestandamonster till datorer. M3 lät en Ferrari och en Lamborghini av senaste årsmodell gå i spinn i ett bärbart chicken race.