News

Sony och Immersion kompisar igen

Sony och företaget Immersion som innehar patent för den omtvistade rumble/force feedback-funktionen ibland annat Playstations kontroller är efter en lång rättstvist vänner igen och ”utforskar möjligheten att inkludera funktionen i framtida Playstation-produkter”.
Bild: