News

Konsolkriget

Någon gång i samband med att dinosaurierna började dö ut påbörjades ett krig som de flesta någon gång varit delaktig i under sin livstid, nämligen vilken spelkonsol som är bäst. Playstation har obarmhärtigt trampat ner konkurrensen i mer än tio års tid, men har vi nya tider på gång? M3 går igenom de konkurrenter PS3 måste kämpa ner.