News

Vi klickar på Optimus Popularis

Art Lebedev är kända i Pc-världen för att göra exklusiva och innovativa tangentbord. Optimus Popularis är inget undantag. Vi har fått trycka på Optimus bildtangenter.